ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Waterdrop CEE, s.r.o., kereskedelmi vállalat Székhely: Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, Statisztikai számjel: 06895182, Közösségi adószám: CZ06895182, a C szakasz 104968 betétszám alatt a Brno-i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében van bejegyezve, Kateřina Navrátilová értékesítési vezető képviseletében a www.waterdrop.hu webáruház internetes felületén történő árucikkek eladása céljából

1. KAPCSOLATTARTÁSI ÉS BANKI ADATOK

A webáruház üzemeltetője: Waterdrop CEE, s.r.o. székhely: Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, (a továbbiakban „a székhely címe“) Statisztikai számjel: 06895182 Közösségi adószám: CZ06895182 A vállalat a C szakasz 104968 betétszám alatt a Brno-i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében van bejegyezve, Kateřina Navrátilová értékesítési vezető képviseletében (a továbbiakban „Waterdrop CEE, s.r.o.“, „eladó” vagy „mi“) telefon: +36 1 955 5825 e-mail: kerdesek@waterdrop.com Telephely: Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno; és Roztylská 2321/19, Chodov Bankszámla a Cseh Köztársaságból származó kifizetésekhez ČSOB a.s. (CZK) Számlaszám: 283198757/0300 IBAN: CZ5803000000000303297286 SWIFT: CEKOCZPP

A panaszokkal és áruvisszaküldéssel kapcsolatos cím: EXPANDECO – Waterdrop CEE, Vízpart utca 26, 225 Dunakiliti, Magyarország. E-mail: kerdesek@waterdrop.com.

Örömmel állunk a rendelkezésedre, telefonon hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra között a +36 1 955 5825-ös telefonszámon érhetsz el minket.

2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA

A Waterdrop CEE, s.r.o. vállalat jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban „ÁSZF”) a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) Tt. 89/2012 sz. törvénye 1751. § (1) bek. értelmében szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a közöttünk és a fogyasztók vagy vállalkozók (a továbbiakban „ügyfél” vagy „Ön”) között a www.waterdrop.hu webáruházunkon keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) kapcsán keletkeznek. 2.2 Nemzetközi elem fennállása esetén megállapodunk abban, hogy a közöttünk fennálló jogviszonyra a Cseh Köztársaság jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Ezzel a jogválasztással azonban a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke értelmében (a továbbiakban „Róma I.”) a felhasználó fogyasztó nem fosztható meg attól a védelemtől, amit a szokásos tartózkodási helye szerinti ország vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései biztosítanak a Róma I. 6. cikk (2) bekezdés értelmében. 2.3 A webáruházat a www.waterdrop.hu internetes címen elhelyezett weboldalon (a továbbiakban „weboldal“), illetve a weboldal felületén (a továbbiakban „a webáruház webfelülete“) mi üzemeltetjük. 2.4 Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki velünk adásvételi szerződést köt, vagy egyéb módon, üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül jogszerűen kapcsolatba lép velünk (a továbbiakban: „fogyasztó”). 2.5 Vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy (pl. társaság, szövetkezet, intézet), aki vagy amely saját számlájára és felelősségére, iparűzési engedély alapján vagy egyébként azzal a szándékkal végez jövedelemszerző tevékenységet (a továbbiakban „vállalkozási tevékenység”), hogy azt rendszeresen nyereségszerzés céljából folytatja. Ez a személy adásvételi szerződést köt velünk, vagy más módon, üzleti tevékenysége (a továbbiakban „vállalkozó”) keretén belül jogszerűen üzletel velünk. Irányadó elvünk, hogy az ügyfélre, aki a rendelésében megadja a statisztikai számjelét, esetleg a közösségi adószámát is, a jelen ÁSZF vállalkozókra vonatkozó rendelkezései lépnek érvénybe. 2.6 A rendelés elküldésével (a „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL” gombra kattintva) Ön megerősíti, hogy az ÁSZF-et, beleértve az ÁSZF értelmében az adásvételi szerződés megkötése előtt az ügyfeleknek szóló tájékoztatókat elolvasta, és kifejezetten elfogadja azokat a megerősítés időpontjában érvényes és hatályos változatukban.

3. A VEVŐK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT

Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi engedélyeket az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi kompetenciája keretein belül. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A személyes adatvédelem felügyelete tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) jár el. A fogyasztóvédelmi jogszabályok betartását többek között meghatározott feladatkörben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felügyeli. A weboldalon található összes fénykép és videó csak illusztrációs jellegű. Az általunk a www.waterdrop.hu webáruház weboldalán kínált áruk és azok főbb jellemzőinek a leírása az adott áruk esetében elérhető. Az árucikkek árai tartalmazzák az áfát, beleértve a törvényesen előírt díjakat, a szállítási költségek nélkül. A fizetési módok és szállítási lehetőségek konkrét feltételei részletesebben a rendelés során kerülnek ismertetésre (a Szállítási és fizetési módok részben). Az árut az általunk felkínált lehetőségek közül az Ön által kiválasztott fuvarozóval szállítjuk ki Önnek. A rendelés elküldésével a webáruházunkban a „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL” gomb megnyomásával az ügyfél kötelező érvényű, az ügyfelet fizetésre kötelező rendelést hoz létre. Az ügyfélnek lehetősége van a rendelés elküldése előtt ellenőrizni és javítani vagy módosítani a rendelését, a jelen ÁSZF 6. pontjában részletesen leírtak szerint. Az ügyfél hibás teljesítésből vagy jótállásból eredő jogait és azok gyakorlásának feltételeit a jelen ÁSZF 11. pontja tartalmazza, vagy a mi panaszkezelési szabályzatunk. Az ügyfélnek joga van indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől (hacsak másképp nem nyilatkozik) legkésőbb 14 napon belül, de nem később, mint: az adásvételi szerződés esetén az áru átvételének időpontja, vagy a több egységben/részben történő szállítással kötött adásvételi szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének időpontja, vagy a rendszeresen ismétlődő szállításokhoz kötött adásvételi szerződés esetén az első áruszállítás átvételének időpontja; annak tudatában, hogy az ügyfélnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a 3.7.1-3.7.3. pontokban meghatározott időpont előtt is, ha az elállási nyilatkozat kitöltésével és elküldésével (ideális esetben a visszaküldött áruval együtt) vagy a kerdesek@waterdrop.com e-mail-címünkön értesít minket az adásvételi szerződéstől való elállási szándékáról. Az ügyfél nem jogosult elállni a következő szerződésektől: olyan szolgáltatások nyújtása tekintetében, amelyeket az elállási határidő lejárta előtt az ügyfél előzetes kifejezett beleegyezésével teljes mértékben teljesítettünk, olyan áruk vagy szolgáltatások szállítása tekintetében, amelyek ára a pénzügyi piacok általunk nem befolyásolható ingadozásaitól függ, amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek, az ügyfél kérésére vagy saját használatra módosított áruk szállítása tekintetében, romlandó áruk vagy olyan áruk szállítása tekintetében, amelyek a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal; olyan zárt csomagolású áruk tekintetében, amelyet az ügyfél kicsomagolt és higiéniai okokból nem küldhető vissza; adott időpontban vagy egy adott időszakban megállapodott szállítás tekintetében. Ha az ügyfél eláll az adásvételi szerződéstől, köteles az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni nekünk az adásvételi szerződés alapján beszerzett árut, amelytől elállt. Az eset egyedi elbírálásától függően megállapodhatunk az ügyféllel, hogy nem minden esetben köteles az árut teljes egészében, azaz az összes mellékelt tartozékkal, az összes dokumentációval stb. együtt visszaküldeni vagy visszaszolgáltatni. Az ügyfél azonban mindig köteles az árut abban az állapotban és értékben elküldeni nekünk, ahogyan azt átvette. Az áru visszaküldése az eladónak: Waterdrop CEE, s.r.o., Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, Cseh Köztársaság. EXPANDECO – Waterdrop CEE, Vízpart utca 26, 225 Dunakiliti, Magyarország. Az adásvételi szerződéstől való 14 napon belüli elállás esetén az áru visszaküldésének költségei az ügyfelet terhelik. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az ügyfél felel a visszaküldött vagy visszaszolgáltatott áruk értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru természetének és jellemzőinek megismeréséhez a szükségestől eltérő módon történő kezeléséből ered. Abban az esetben, ha sérült vagy hiányos árut küldenek vissza hozzánk, a kártérítési igényünket beszámítjuk az Ön által visszaigényelt vételárba. Mindig az adott esetet vizsgáljuk meg, hogy megállapítsuk a kár mértékét, az áru romlását és az ennek megfelelő értékcsökkenést. Ezekről a lépésekről az elektronikus címén (e-mailben) vagy telefonon tájékoztatjuk Önt. Ha a 14 napos elállási határidő lejárta előtt az ügyfél kifejezett kérésére olyan szolgáltatási szerződéstől való elállásra kerül sor, amelynek a teljesítése részünkről már megkezdődött, az ügyfél köteles a visszavonás időpontjáig nyújtott teljesítés árának időarányos részét megfizetni nekünk. Az elállási határidőn belül az adásvételi szerződéstől való elállás esetén kötelesek vagyunk az Ön által megadott bankszámlára legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszatéríteni az összes pénzt, beleértve az áru szállítási költségét az általunk felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben. Felhívjuk figyelmét, hogy csak akkor vagyunk jogosultak visszatéríteni a pénzét, ha a visszaküldött árut kézhez kapjuk Öntől. Az ügyfélpanaszok peren kívüli kezelése a kerdesek@waterdrop.com e-mail-címen keresztül történik. A jogviták peren kívüli rendezése. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az illetékes, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.: +3614594800, e-mail: nfh@nfh.hu, (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap, vagy a Gazdasági Versenyhivatal, Alkotmány u. 5., H-1391 Budapest 62, POBox 211, Telefon: (0036) 1-472-8900, https://www.gvh.hu/. Valamint az Európai Fogyasztói Központ, József körút 6., Hungary, H-1088 Budapest, Tel: +36/14594832, Fax: +36/12102538, e-mail: info@magyarefk.hu, www.magyarefk.hu, a kapcsolattartó az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) értelmében. Tájékoztatás a peren kívüli vitarendezésről. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezését kizárólag a fogyasztó kérésére kezdeményezik, amennyiben a vitát nem sikerült rendezni közvetlenül az eladóval. Az indítványt legkésőbb 1 évvel azután lehet benyújtani, hogy a fogyasztó a vita tárgyát képező jogát először gyakorolta az eladóval. A fogyasztóvédelemről szóló 1996. évi LVII. törvény (Tt. 634/1992. sz.) szerinti kötelezettségek betartására vonatkozó felügyeletért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,József körút 6, HU-1088 Budapest, az illetékes. Tel.: +3614594800, e-mail: nfh@nfh.hu, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap. Európai Fogyasztói Központ. Az eladó és az ügyfél között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható. A választottbírósági testület. A fogyasztónak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében joga van a Választottbírósági testület előtt peren kívüli vitarendezést kezdeményezni. Fenntartjuk a jogot, hogy ne tegyük közzé azokat a vásárlói véleményeket, amelyek hamisak, nem megfelelő a megfogalmazásuk és/vagy nem a megvásárolt termékre vonatkoznak.

Waterdrop CEE s.r.o. mint Magyar Köztársaságon kívüli székhelyű cég az európai VIES nyilvántartáson keresztül ellenőrzi a Vevő adószámának érvényességét. Ha a Vevő a cégének szeretne megrendelést leadni (áfa mentesen), akkor szükséges, hogy a megrendelés minimum elérje a 30.000 Ft-ot, és azt kiszállításkor utánvéttel kifizeti. Egyéb esetekben cégadatokat tartalmazó számla kiállítására nincs lehetősé

4. FELHASZNÁLÓI FIÓK

Az e-mailben történő regisztrációjával a webáruház weboldalán az ügyfél hozzáférhet a saját felhasználói felületéhez („Klub”). A „Regisztráció” gomb megnyomásával a felhasználó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az általános szerződési feltételeket és a Személyes adatkezelési irányelveinket. Az ügyfél a felhasználói felületéről megrendelheti az árucikkeket. Csak nagykorú és cselekvőképes természetes személyek hozhatnak létre felhasználói fiókot. Az ügyfél regisztráció nélkül is rendelhet egyszeri alkalommal árut a webáruház webfelületéről. A weboldalon történő regisztráció és az árucikkek rendelése során az ügyfél köteles a pontos és valós adatait feltüntetni. Az ügyfél a felhasználói fiókjában megadott adatait bármiféle változás esetén köteles frissíteni. A felhasználói fiókban és az árucikkek rendelése során az ügyfél által feltüntetett adatokat az eladó valós adatoknak tekinti. A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést a felhasználói név és az erős jelszó biztosítja. Az ügyfél titoktartásra kötelezett a saját felhasználói fiókjához való hozzáférésével kapcsolatos szükséges információk vonatkozásában. Az ügyfél nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát. A felhasználói fiókot törölhetjük, különösen, ha az ügyfél több, mint 2 éve nem használja felhasználói fiókját, vagy ha az ügyfél megszegi a jelen ÁSZF által módosított adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeit. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különös tekintettel a szükséges karbantartásokra.

5. HŰSÉGPROGRAM (WATERDROP KLUB)

A felhasználói fiók létrehozásával (Klub szekció) az ügyfélnek lehetősége van meghatározott feltételekkel hűségpontokat (a továbbiakban „Pontok”) gyűjteni és exkluzív ajánlatokat kapni. Minden ügyfélnek van egy virtuális pénztárcája a felhasználói fiókjában a Pontokkal kapcsolatban, ahol előre meghatározott helyzetekben pontokat írnak jóvá, és pontokat vonnak le a webáruházunkban kiválasztott termékek vásárlásakor. Az ügyfél pontokat szerez a webáruházunkban történő vásárlással vagy más, a szabályzatunkban leírt esetekben. A pontokat a regisztrált ügyfélnek a megvásárolt áruk értékéből írjuk jóvá 1 HUF = 1 pont arányban. Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Pontokkal kiválasztott termékeket vásároljon webáruházunkban. A kiválasztott termékek kínálata változhat. A pontokkal megszerezhető egyéb előnyök és kedvezmények áttekintése a waterdrop® Club HU előnyeinek az áttekintésében található. A Pontok nem válthatók pénzre. A Pontok a jóváírástól számított tizenkét (12) hónapig érvényesek.

6. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ RENDELÉS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A vételár mindaddig érvényben marad, amíg megjelenik az áruház webfelületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza, hogy egyedileg megállapodott feltételek mellett adásvételi szerződést kössünk. A csomagolással és az árucikkek kézbesítésével kapcsolatos költségekről szóló információkat a webáruház webfelületén teszik közzé. Az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek összege elsősorban történő szállításhoz választott fuvarozótól függ. Az áru rendeléséhez az ügyfél kitölti a webáruház webfelületén található rendelési űrlapot (az árut a „kosárba” teszi, kiválasztja az áru vételárának fizetési módját, megadja a szállítási címet és egyéb szükséges elérhetőségeket, kiválasztja a megrendelt áru kiszállításának kívánt módját, és tájékoztatást kap az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről). A „raktáron” megjelölésű áruk esetében ez egy kötelező érvényű, fizetési kötelezettséggel járó rendelés (a továbbiakban „rendelés”). A rendelés elküldésével az ügyfél megerősíti, hogy elfogadta a jelen az Általános Szerződési Feltételeket, és elolvasta a személyes adatkezelési irányelveinket. A rendelés befejezése előtt az ügyfélnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a rendelésben megadott adatokat, beleértve az ügyfél azon lehetőségét is, hogy a rendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A rendelés elküldése a „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL” gombra kattintva történik és a rendelési folyamat ezzel lezárul. A rendelésben feltüntetett adatokat az eladó valós adatoknak tekinti. Ha a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy nyilvánvalóan hamis vagy hiányos adatokat használtak, a rendelést visszautasíthatjuk, erről a tényről e-mailben értesítjük Önt. Az ügyfél felelősségre vonható a szándékosan hamis vagy helytelen adatok megadásával okozott károkért. Az ügyfél köteles megismerkedni az áru jellemzőivel, típusával és javasolt felhasználásával, mielőtt a rendelést teljesítené. A rendelés leadásával az ügyfél megerősíti, hogy ezt a tájékoztatást elolvasta és megértette. Az eladó jogosult a rendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az ügyféltől a rendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon), valamint jogosult arra is, hogy az ügyfelet felkérni az adott árucikk méretválasztásának a pontosítására. A rendelést lezáró ügyfél automatikus visszaigazolást kap tőlünk arról, hogy a rendelést kézhez kaptuk az ügyfél felhasználói fiókjában, rendelésében vagy egyéb űrlapon megadott e-mail-címére (a továbbiakban „az ügyfél elektronikus levelezési címe”). Az adásvételi szerződés megkötése a „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL” gomb megnyomásakor jön létre, amelyről az ügyfelet a rendelés visszaigazolásával azonnal értesítjük. Az adásvételi szerződés megkötésével mi vállaljuk, hogy a megvásárolt árut átadjuk Önnek, és lehetővé tesszük Önnek az áru tulajdonjogának a megszerzését, Ön pedig vállalja, hogy az árut átveszi, és az áru vételárát kifizeti nekünk. Az ügyfél a megkötött adásvételi szerződés egy példányát az ügyfél elektronikus levelezési címére kapja meg, a vonatkozó ÁSZF-ben foglaltak szerint. Az ügyfél egy hivatkozást is kap az adásvételi szerződéstől való elállás űrlaphoz. Az ügyfél az adásvételi szerződés megkötése során beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az ügyfél által a kommunikációs eszközök igénybevételéből keletkező költségek a távúton kötendő adásvételi szerződés megkötése során (internetkapcsolat költségei, telefonbeszélgetés költségei) az ügyfelet terhelik, amennyiben ezen költségek nem különböznek az alapdíjtól. Az Eladó köteles az árukról szóló adóügyi bizonylatot elektronikus úton a vevőnek elküldeni vagy a rendelkezésére bocsátani. Ha az Eladó úgy dönt, hogy az adóügyi bizonylatot kizárólag elektronikus úton bocsátja rendelkezésre, az elektronikus adóügyi bizonylatnak legalább a vevő hibás teljesítési jogának időtartama alatt a vevő rendelkezésére kell állnia.

7. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI MÓDOK

Az árak forint (HUF) értendők, és tartalmazzák az áfát. 7.2 A vételárat és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján PayPal, online kártyás fizetés (GoPay fizetési átjárón keresztül) vagy átutalás útján fizetheti ki nekünk. Ha egyéb fizetési módokat is kínálunk az árukért (pl. csak néhányat a lehetséges fizetési módok közül), erről az ügyfelet a rendeléskor tájékoztatjuk (a „Fizetési mód” és a „Szállítási mód” részekben). 7. 3 Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az átutalással történő fizetést választotta, és a rendelést a feladástól számított öt (5) napon belül nem fizeti ki (a pénz nem érkezik meg bankszámlánkra ezen határidőn belül), akkor a rendelését automatikusan töröljük. A közöttünk megkötött adásvételi szerződés érvényét veszti. 7.4 Az ügyfél a vételárral együtt köteles megfizetni nekünk az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodott összegben, valamint a választott fizetési módra vonatkozó felárat. Amennyiben azt kifejezetten másként nem tüntetjük fel, a vételár alatt az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is értjük. 7.5 A számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően az eladó köteles a vevőnek a vásárlásról bizonylatot kiállítani. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett bevételt az adóhatóságnál bejelenteni online, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül. 7.6 Az ügyfélnek nyújtott árengedmények nem kombinálhatók egymással. 7.7 Abban az esetben, ha irreális árat jelenít meg, pl. „0” Ft-os (nulla forintos) vagy erősen nem piacképes árat mutat, ahol a nem piacképes ár olyan árnak minősül, amely a beszerzési árunk alatt van, fenntartjuk a jogot, hogy ezt a tételt kivegyük a rendelésből. Az ügyfelet erről a tényről az ügyfél elektronikus levelezési címén értesítjük. 7.8 Megállapodunk abban, hogy a számviteli bizonylatot elektronikus úton küldjük el az ügyfél elektronikus címére. 7.9 Ha az áru raktáron lévőnek van feltüntetve, akkor vállaljuk, hogy az árut az adott árutípusra meghatározott időn belül, de legkésőbb hét (7) napon belül a számunkra legforgalmasabb időszakban leszállítjuk. Néha előfordulhat, hogy a „raktáron” megjelölésű termékek rövid időn belül elfogynak. Ha olyan helyzet áll elő, hogy kifogyunk a készletből, és nem tudjuk a megadott határidőn belül leszállítani az Ön által megrendelt árut, akkor felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy megállapodjunk a további teendőkről. A megadott szállítási határidő ellenére mindig igyekszünk az ügyfél rendelését a lehető leghamarabb elkészíteni és kiszállítani.

8. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Az áruk tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartjuk ügyfeleink számára a vonatkozó adásvételi szerződésnek megfelelően. 8.2 Céges ügyfelek esetében az áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az Önnel szemben fennálló valamennyi tartozásunk ki nem egyenlítettük. Az ügyfél köteles a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukat kellő gondossággal kezelni, és azokat kár esetén a saját költségén kellő mértékben biztosítani az új áruk értékére.

9. AZ ÁRU LESZÁLLÍTÁSA, A TELJESÍTÉS HELYE, AZ ELADÓNAK OKOZOTT KÁR ÉS AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA SORÁN OKOZOTT KÁR

Az ügyfél választása szerint az árut az általunk felkínált lehetőségek közül a rendelés során az ügyfél által kiválasztott fuvarozóhoz küldjük. Az áru szállítása során az áru abban a pillanatban lesz általunk eladva, amikor a fuvarozó az árut a vevőnek átadja az átadás helyén (általában az ügyfél által kijelölt átadási hely első ajtaja/bejárata/kapuja). A megvásárolt áruk sérülésének és véletlen minőségromlásának kockázata az áru ügyfél általi átvételének pillanatában száll át az ügyfélre. Ha az ügyfél az árut a fuvarozótól átveszi, a vásárolt áru véletlen megsemmisülésének és véletlen megromlásának kockázata abban a pillanatban száll át az ügyfélre, amikor lehetővé válik számára, hogy az áruval rendelkezzen, de nem a kézbesítés megadott időpontja előtt. Az árukat fuvarozó cégen keresztül szállítjuk. Az a jelzés, miszerint az áru raktáron van, vagy hogy az adott tétel esetében a megadott időn belül raktáron lesz, általában hatással van a rendelés szállítási idejére. Az ügyfél választhat, hogy a rendelés során megadott szállítási áron választja ki a szerződött fuvarozóink egyikét (Szállítási mód). Abban az esetben, ha a szállítási módban az ügyfél egyedi kérése alapján állapodnak meg, az ügyfél viseli ezen szállítási móddal járó kockázatot és az esetleges további költségeket. Ha az ügyfél miatt az árut többször, vagy a rendelésben meghatározottól eltérő módon szállítani, az ügyfél köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, ill. a másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségeket. Ha az ügyfél nem veszi át az árut, amikor azt a fuvarozó leszállítja, az áru később visszakerül az eladóhoz, és ezzel egyidejűleg az ügyfél az áru sikertelen leszállítását követő 14 napon belül nem áll el az adásvételi szerződéstől, az eladó jogosult az ügyféltől követelni a fuvarozó által az áru eladóhoz történő visszaszállításáért felszámított költségeket. Ez a költség az eladónak okozott kárnak minősül, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2913. § törvény (1) bekezdése értelmében a vevő jogi kötelezettségeinek megszegése okozott. Az eladó jogosult továbbá az áruk tárolásáért 3000 HUF összegű díjat felszámítani, valamint az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől is elállni. Az áru tárolási költségeinek megfizetésére vonatkozó követelést és az ügyfélnek az ÁSZF ezen része szerinti jogi kötelezettségeinek megszegése miatti kártérítési igényt egyoldalúan jogosultak vagyunk beszámítani az ügyfélnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe a Polgári Törvénykönyv 2913. szakasza értelmében. Az ügyfél köteles az árut átvételkor ellenőrizni, és meggyőződni annak jellemzőiről (különös tekintettel arra, hogy az ügyfél a megfelelő típusú árut kapta, hogy az áru a megállapodás szerinti minőségű, hogy az áru a csomagolásában mindent tartalmaz, amit a használati utasítás szerint tartalmaznia kell). Ha a küldemény a fuvarozónál láthatóan megrongálódik, az ügyfél egyáltalán nem köteles a küldeményt a fuvarozótól átvenni. Nem vállalunk felelősséget a fuvarozó által okozott károkért vagy az áru késedelmes szállításáért, függetlenül a késedelem okától. Az ügyfelek jogait a hibákból eredő jogaik gyakorlása esetén a Panaszkezelési szabályzatunk és a cseh jog, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

10. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

Az ügyfélnek az adásvételi szerződéstől való elállási jogára a jelen ÁSZF 3. részében foglalt rendelkezések az irányadók. 10.3 Jogunk van elállni az adásvételi szerződéstől az árukészlet elfogyása vagy a megrendelt áru elérhetetlensége miatt. Ezen túlmenően különösen akkor állhatunk el az adásvételi szerződéstől, ha az ügyfél nem fizette ki a vételárat megfelelően és időben, vagy megtagadta az áru átvételét. 10.4 Ha az ügyfél az áruval együtt ajándékot is kap, az ajándékozási szerződés közöttünk és a vásárló között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándékra vonatkozóan hatályát veszti, és a vásárló köteles az ajándékot az áruval együtt visszaküldeni nekünk.

11. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező érvényű előírások szabályozzák (nevezetesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1914 - 1925 §, 2099 - 2117 § és a 2161 - 2174 § értelmében). 11.2 A felek további jogait és kötelezettségeit az áruk hibáiért való felelősségünkkel kapcsolatban a Panaszeljárásunk szabályozza.

12. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Ügyfeleink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, a kereskedelmi értesítések küldésére vonatkozó szabályokat a személyes adatok kezelésének az irányelvei szabályozzák. 12.2 Kereskedelmi értesítéseket küldünk az ügyfeleknek kapcsolódó áruk vagy szolgáltatások kínálatával az ügyfél elektronikus címére (kereskedelmi értesítések az ügyfeleknek). Az e-mail cím személyes adatnak minősül, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül feldolgozásra a hasonló termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére irányuló jogos érdekünkön alapuló kereskedelmi értesítések küldése céljából Az ügyfél bármikor leiratkozhat a kereskedelmi értesítésekről. 12.3 Úgynevezett cookie-kat használunk, amelyeket a végberendezésen tárolhatunk (belegyezés alapján vagy a jogos érdekeink védelme érdekében). Az ügyfelek a weboldalunkon állíthatják be a preferenciáikat, ahol bővebb tájékoztatást találnak a cookie-k használatáról.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, BELEÉRTVE AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKAT ÉS A BÍRÓSÁGI JOGHATÓSÁGOT

A jelen ÁSZF rendelkezései és a fogyasztóvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések közötti nem szándékos ellentmondás fellépése szokásos tartózkodási helyén esetén a jelen rendelkezések az irányadók, és az eladó vállalja azok betartását. Ha az ÁFSZ bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatástalanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten kizárják az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Értékesítési Szerződéseiről szóló egyezmény (vagy a Bécsi Egyezmény) alkalmazását, az említett egyezmény 6. cikkének megfelelően. A szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Cseh Köztársaság bíróságai, helyileg a székhelyünk szerint kijelölve, mindig illetékesek lesznek az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésében, ha nemzetközi elem van jelen. Ez nem érinti az ügyfelek különleges jogszabályok szerinti jogait. A szerződéskötés nyelve a cseh nyelv. Az ÁSZF által módosított adásvételi szerződést elektronikus formában archiváljuk, és harmadik felek számára nem hozzáférhető, a fogyasztó vevőnek joga van az adásvételi szerződést megtekinteni. Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF-ben foglalt eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződésben foglalt eltérő megállapodások elsőbbséget élveznek az ÁSZF-kel szemben. A jelen ÁSZF elfogadása önkéntes, de szükséges ahhoz, hogy az ügyfél fiókot vagy rendelést hozzon létre. Jelen ÁSZF 2022.05.01-től érvényes, és hatályon kívül helyezi a korábbi szerződési feltételeket.