SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Waterdrop CEE, s.r.o., kereskedelmi vállalat
Székhely: Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, Statisztikai számjel: 06895182,
Közösségi adószám: CZ06895182,
a C szakasz 104968 betétszám alatt a Brno-i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében van bejegyezve, Kateřina Navrátilová értékesítési vezető képviseletében (a továbbiakban „mi“ vagy „adatkezelő“)

a www.waterdrop.hu webáruház internetes felületén történő árucikkek eladása céljából.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi információról. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeket a személyes adatkezelési irányelveket. Ha bármilyen további kérdése van személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a kerdesek@waterdrop.com e-mail-címen vagy a fenti postacímünkön.

Az Ön személyes adatait törvényes által előírt okokból, a szerződés teljesítése céljából vagy a jogos érdekünk alapján kezeljük. Ha a személyes adatok feldolgozása nem e három ok egyikéből történik, akkor az Ön beleegyezését kérjük. Gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatait az alábbi elvek szerint kezeljük:

- ésszerű határokon belül, ami azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait a megadott cél eléréséhez szükséges mértékben használjuk fel;

- átláthatóság, más szóval, előre tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, miért, mennyi ideig és kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait; és

- a biztonság érdekében mindig a technológia és a vállalat belső eljárásai segítségével dolgozunk az Ön személyes adatai biztonságban legyenek; természetesen a modern technológia fejlődésével összhangban figyelemmel kísérjük, értékeljük és elfogadjuk belső beállításainkat.  


Az érthetőség és tájékozódás érdekében az alábbiakban a jelen szabályzatban gyakran ismétlődő fogalmak szerepelnek. 

Webáruház
az adatkezelő által működtetett online áruház, amely elérhető a www.waterdrop.hu honlapon;

Kereskedelmi értesítések
általában a Felhasználónak küldött e-mail vagy SMS üzenet hasonló termékek és szolgáltatások népszerűsítése céljából; 

Rendelésaz
ügyfél által a tranzakció befejezése a vonatkozó „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL“ gomb megnyomásával történik az ügyfél azon szándékával, hogy árura vonatkozó adásvételi szerződést kössön, amely a vételár kifizetésére kötelez;

Személyes adatok
az érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az érintett közvetlenül vagy közvetve azonosítható;

Felhasználó
az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak, leggyakrabban a weboldalunk ügyfele vagy potenciális ügyfele vagy felhasználója, akire az „Ön” kifejezéssel hivatkozunk;

Adatkezelő
szerződés vagy egyéb megbízás alapján végez személyesadat-kezelési tevékenységet az adatkezelő számára;

A személyes adatok kezelése
a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem automatizált eljárásokkal végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, hozzáigazítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy bármely más módon történő közzététel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

A személyes adatok különleges kategóriái
olyan személyes adatok, amelyekből kiderül egy természetes személy faji vagy etnikai származása, politikai véleménye, vallási vagy világnézeti meggyőződése, szakszervezeti tagsága, egészségi állapota, nemi élete vagy szexuális irányultsága. A genetikai és biometrikus adatok szintén az adatok különleges kategóriájának minősülnek, ha azokat természetes személyek egyedi azonosítása céljából dolgozzák fel;

1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, HOGYAN SZEREZZÜK MEG, MILYEN CÉLBÓL ÉS MENNYI IDEIG TÁROLJUK

Önnel kapcsolatban a következő személyes adatokat kezeljük: 
- név és vezetéknév, 
- elérhetőségek ( főként e-mail-cím, telefonszám), 
- kézbesítési lakcím,
- számlázási és banki adatok (a könyveléshez és az áruk
kifizetéséhez szükséges adatok),
- megjegyzés a rendeléshez,
- a vállalkozói azonosító adatok (ha Ön vállalkozó),
- az Ön születési dátuma, ha Ön hűségklub tag, és ezt az információt megadja nekünk,

- a velünk folytatott kommunikáció során megadott információk (ez főleg az Ön kérdéseit és a kérdéseire adott válaszokat, az Önnel folytatott kommunikációt foglalja magában),
a felhasználói fiók bejelentkezési neve és a felhasználói fiókban történő viselkedése (főleg a felhasználó által a felhasználói fiókban megadott adatok, vásárlási előzmények, a regisztráció időpontja, a legutóbbi profilfrissítés dátuma),
- IP-cím, 
- cookie-k


A személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeljük.


2. MILYEN MÓDON KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

A személyes adatkezelés időtartamáról általában. Az Ön személyes adatait az adásvételi szerződés teljes időtartama alatt, valamint az Ön és köztünk fennálló szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses kapcsolatokból eredő igények esetleges érvényesítéséhez szükséges mértékben kezeljük (pl. az áru hibáiból eredő jogok gyakorlása a panaszkezelés keretében, az árura vonatkozó jótállás gyakorlása stb.). Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben a személyes adatok feldolgozásának időtartama érdekeink védelme érdekében a Szerződés teljesítését követő 10 évig is eltarthat.

3. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása (waterdrop® Club HU). Ön önkéntesen adja meg nekünk Személyes adatait, amikor felhasználói fiókot hoz létre a webáruházban, és ezt követően frissíti. A felhasználói fiók létrehozásával élvezheti a felhasználói fiók nyújtotta előnyöket.  

A webáruház weboldalai. Arra vonatkozó információkat is kezeljük, hogy Ön mikor látogatja és nézi meg weboldalunkat. Ezek az információk magukban foglalhatják például az IP-címet, a weboldalunkhoz való hozzáférés dátumát és időpontját, az Ön internetböngészőjére, operációs rendszerére vagy nyelvi beállításaira vonatkozó információkat. Azt is megnézhetjük, hogyan viselkedik a weboldalon, például, hogy milyen hivatkozásokat látogat meg a weboldalunkon, és milyen termékeket jelenítünk meg Önnek. A weboldalon tanúsított viselkedésére vonatkozó információkat azonban anonimizáljuk, hogy az Ön adatai maximálisan védettek legyenek. 

Ha Ön mobiltelefonról vagy hasonló eszközről lép be a weboldalunkra, a mobileszközére vonatkozó információkat is kezelhetjük (mobiltelefonjára vonatkozó adatok stb.).

Ezeket az adatokat egy eseménynapló részeként, illetve cookie-k vagy más nyomkövető technológiák alkalmazásával gyűjthetjük. A cookie-k és más nyomkövető technológiák használatára vonatkozó szabályokat részletesebben a cookie-k beállításáról szóló dokumentumunkban ismertetjük. 

Szolgáltatásaink nyújtásának és áruink népszerűsítésének a tökéletesítése. Szerződő feleink nyilvánosan elérhető forrásokból származó Személyes adatait is kezelhetjük, és kombinálhatjuk azokat a nekünk önkéntesen megadott Személyes adatokkal. Lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a harmadik felek jogosultak legyenek ezeket az információkat átadni nekünk. Ezek közé tartoznak például a demográfiai adatok, az IP-címek és a cookie-k. Ennek a szolgáltatásaink nyújtásának és áruink népszerűsítésének a tökéletesítése az oka. 

A szerződéses jogviszony teljesítése. A személyes adatok kezelésének a jogalapja az adásvételi szerződés teljesítése vagy a rendelés és a kapcsolódó kötelezettségek megfelelő teljesítése.

Személyre szabott reklám. Harmadik felekkel együttműködve kezeljük és jelenítjük meg reklámjainkat harmadik felek weboldalain. 

Blog. Weboldalunkon egy nyilvánosan elérhető blogunk van. Ha az Ön személyes adatai megjelennek a blogunkon, az mindig az Ön előzetes beleegyezésével történik. Ha szeretné, hogy személyes adatait eltávolítsuk a blogról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kerdesek@waterdrop.com e-mail-címen.

Versenyek és egyéb reklámtevékenységek. A weboldalunkon vagy a közösségi médián keresztül felméréseket, versenyeket vagy egyéb akciókat szervezhetünk. A promóciós akcióinkban való részvétel önkéntes. Ezen felmérések, versenyek és promóciók részeként kérhetünk Öntől személyes adatokat, például nevet, címet, születési dátumot, telefonszámot, e-mail címet, felhasználónevet és hasonló adatokat. Az Ön által megadott személyes adatokat ezen akciók adminisztrálására vagy más célokra használjuk fel, amennyiben az adott akció feltételei ezt meghatározzák.

Közösségi hálózatok. Profilunk van a Facebookon és az Instagramon. A közösségi médiaplatformokon keresztül nyújtott bármilyen információ, értesítés vagy anyag szintén az adott platformok adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket az egyes fent említett platformokon belül külön-külön kezelik. 

Regisztráció a kereskedelmi értesítésekre (hírlevél). Ha feliratkozik hírlevelünkre, az Ön beleegyezésével érdekes információkat és ajánlatokat küldünk Önnek, hogy népszerűsítsük termékeinket és szolgáltatásainkat. Ha a továbbiakban nem kíván e-maileket kapni, akkor kattintson az e-mailjeink láblécében található leiratkozási hivatkozásra. 

A mi ügyfeleink kereskedelmi értesítései (hírlevél). Jogos érdekünk alapján kereskedelmi értesítéseket küldhetünk ügyfeleinknek, hogy népszerűsítsük áruinkat és szolgáltatásainkat, amíg azok le nem iratkoznak a kereskedelmi értesítésekről. Ez megkönnyíti az e-mailben küldött kereskedelmi értesítések átkattintását. Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdekeink alapján történő kezelése ellen (további részletekért lásd a jogairól szóló részt).


4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK OKA ÉS CÉLJA - ÖSSZEFOGLALÁS

Megértjük, hogy néha nehéz Önnek átbogarásznia azt a rengeteg szöveget, amely arról szól, hogy hogyan és miért kezeljük fel az Ön személyes adatait, és azokat honnan szerezzük meg. Hogy gyors és világos áttekintést nyújtsunk Önnek arról, hogyan kezeljük a személyes adatait, mindent összefoglaltunk ebben az áttekinthető táblázatban:

Collecting and Using Your Personal Data 

Categories of Data Collected and Purposes

Personal Data

We collect and process the following categories of data for the respective purpose. We have identified the legal basis as well as the applicable retention period for the specific purposes. 

A Személyes adatok kezelésének a célja Milyen Személyes adatokról van szó A Személyes adatok kezelésének a jogalapjaAz adatkezelés időtartamaAdatkezelők
Rendelések lebonyolítása, felhasználói fiókok kezelése név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, kézbesítési cím és a rendelt áruval kapcsolatos információk, születési dátumA szerződés teljesítéseAz ügyfél velünk fennálló szerződéses kapcsolatának időtartamáraShopify Inc., székhely: 151 O'Connor Street, Ground Floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada

LoyaltyLion Ltd. székhely: 26 Hatton Garden, London, EC1N 8BR, UK
Számvitelszámlázási adatok, banki adatok és a rendelt árukra vonatkozó információkA szerződés és a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéseA számviteli adatokat 5 évig, az adóügyi dokumentumokat 10 évig kezeljük.Solitea a.s., székhely: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
Fogyasztói panaszok és kifogások kezeléseAz ügyfél neve, vezetékneve, e-mail-címe, telefonszáma, a megkötött adásvételi szerződés adatai, a szükséges fizetési adatok A jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéseAz ügyfél velünk fennálló szerződéses kapcsolatának időtartama alatt, majd azt követően a szerződés megszűnését követő 4 évig.Slack Technologies Limited, székhely: 155 5th St, 6th Floor, San Francisco, CA 94103, USA
Gorgias Inc.
34 Harriet St San Francisco, California 94103 USA

Google Ireland Limited, székhely: Gordon HouseBarrow Street Dublin 4, Írország
Direkt marketing (főleg hírlevelek küldése az ügyfeleknek)az ügyfél neve, vezetékneve, e-mail-címe és telefonszámaJogos érdek2 év a hírlevél utolsó aktív megtekintésétől számítva, feltéve, hogy nem iratkozik le korábban Sendinblue, a párizsi kereskedelmi nyilvántartás 498 019 298 betétszáma alatt bejegyezve, székhely 7 Rue de Madrid, 75008 Paris
Weboldalunk és termékeink marketingje és reklámozásaa potenciális ügyfelek neve, e-mail-címe, telefonszáma, IP-címe és egyéb technikai azonosítóiJogos érdek a hasonló áruk népszerűsítéséreBeleegyezésA beleegyezés időtartama alattA Google Ads üzemeltetője a Google Ireland Limited, székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Írország

Instagram, Facebook és Facebook business manager üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., székhely: Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

NetArch sp. z o.o., Dobrego Pasterza 13/6, Krakov
A weboldal forgalmának elemzése, a weboldalunk védelme, a szerverhibák felderítése, valamint a csalások és szervertámadások megelőzése. a regisztrált felhasználók álnevesített azonosítói, IP-címJogos érdek, BeleegyezésA cookie-k konkrét megőrzési ideje a cookie-k konkrét típusától függően változik, a beleegyezés időtartamáraA Google Analytics üzemeltetője a Google Ireland Limited, székhely: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Írország

Conversific, székhely: Debrecen, Kassai út 129, 4028, Magyarország

Lucky Orange LLC, székhely: 8665 W 96th St Suite #100, Overland Park, KS 66212
A verseny feldolgozása és értékelése, a nyertes kihirdetése és közzététele a weboldalunkon és a közösségi médiában.név, vezetéknév, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail-cím, felhasználói fiók neveBeleegyezés2 év, kivéve, ha Ön korábban visszavonja a beleegyezését - vagy egy másik időszak, ha a verseny feltételei másként rendelkeznek.Instagram és Facebook, Facebook Ireland Ltd., székhely: Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

Youtube, üzemeltetője a Google Ireland Limited, székhely: Gordon House, Dublin 4, Írország
Statisztikai számjel: 368047
Válasz az e-mailben vagy a közösségi hálózatokon küldött üzenetrenév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszámBeleegyezés a kérés kezelése céljából történő feldolgozáshoz A személyes adatokat törlésre kerülnek, miután az Ön kérését feldolgoztuk, ez nem vonatkozik arra, ha Ön a mi ügyfelünkké válik.Google Ireland Limited, székhely: Gordon House Barrow Street, Dublin 4 Írország

Instagram, Facebook és Facebook business manager üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., székhely: Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Nem ismerjük az Ön fizetési kártyaadatait, azokat csak a biztonságos fizetési átjáró és az illetékes banki intézmény tárolja.


5. A SZÁMVITELRE ÉS ADÓZÁSRA VONAKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEINK 

Felhívjuk figyelmét, hogy számos személyes adatot olyan okokból dolgozunk fel, amelyek miatt erre jogszabályi kötelezettségünk van. A számviteli bizonylatokat és a számviteli nyilvántartásokat (számlákat) a vonatkozó számviteli időszak végétől számított 5 évig vagyunk kötelesek megőrizni. A számla a következő személyes adatokat tartalmazza: név, vezetéknév, e-mail-cím, számlázási cím vagy a Felhasználó egyéb azonosító adatai és a megvásárolt áruk adatai.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adóügyi dokumentumokat az ügylet lebonyolításának adóévétől számított 10 évig vagyunk kötelesek megőrizni. A számviteli bizonylat a következő személyes adatokat tartalmazza: név, vezetéknév, e-mail-cím, számlázási cím vagy a Felhasználó egyéb azonosító adatai és a megvásárolt áruk adatai.


6. MILYEN INTÉZKEDÉSEKET TETTÜNK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

Technikai intézkedések. Minden olyan területen, ahol Személyes adatokat kezelünk (főleg a weboldal üzemeltetése, a webáruház üzemeltetése, az alkalmazottak napirendje, az ügyfélkommunikáció), megfelelő technikai intézkedéseket fogadtunk el és vállaljuk, hogy azokat fenntartjuk, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit, a Személyes adatok kezelésének jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint a Felhasználókat érintő különböző valószínűségű és különböző súlyú kockázatokat. Az elfogadott technikai intézkedések a következők:

A. a Felhasználó adatainak rendszeres biztonsági mentése; 

B. vírusirtó szoftverrendszerek frissítése; 

C. szerverünk adatai titkosítva vannak;

D. az olyan információs rendszerek hozzáférési jelszavai, amelyek a személyes adatokat kezelik, és az egyéni szinten ellenőrzött hozzáférési jogosultságok. 

Szervezési intézkedések. A következő intézkedéseket fogadtuk el, és elköteleztük magunkat a fenntartásukra:

A. a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottjainkat titoktartási kötelezettségek kötik; és

B. alkalmazottjaink ismerik a munkaeszközökön történő biztonságos munkavégzés szabályait, beleértve a személyes adatokvédelem elvét;

C. az összes rendszerhez, így az információs rendszerhez való hozzáférés személyre szabott és jelszóval védett; az információs rendszer naplót vezet, hogy ellenőrizni tudjuk az egyes alkalmazottak hozzáférését az egyes felhasználók személyes adataihoz;


7. MIKOR ADJUK ÁT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT HARMADIK FELEKNEK?

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk üzleti partnereinknek (Adatfeldolgozók) vagy más harmadik feleknek, ha azt a törvény előírja.

Adatkezelők. Csak olyan ellenőrzött Adatfeldolgozókat alkalmazunk, akikkel írásos szerződésünk van, és akik legalább olyan garanciákat nyújtanak nekünk, mint amilyeneket mi nyújtunk Önnek. Ezek kizárólag olyan adatfeldolgozók, akik az Európai Unióból származnak, vagy biztonságosnak nyilvánított és elismert országokból, vagy amelyekkel a GDPR 46. cikkével összhangban szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk, és amelyek az Ön személyes adatainak a GDPR és a cseh jogszabályok értelmében hasonló szintű védelmet biztosítanak. Az összes ilyen adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség köt, és nem használhatja fel a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat más célra, mint amire azokat a jelen irányelvekkel összhangban hozzáférhetővé tettünk. A Személyes adatok kezelésének minden egyes okára és céljára vonatkozóan felsoroltuk az Adatfeldolgozókat.

Jogszabályban előírt kötelezettségek. Személyes adatokat továbbíthatunk az Adatfeldolgozón kívüli harmadik feleknek, ha erre jogszabály kötelez, vagy hatóságok jogszerű kérésére, illetve peres eljárásban a bíróság kérésére.


8. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?

Lehetőség van arra, hogy hozzáférést kérjen tőlünk a személyes adatokhoz, és kérheti a személyes adatok helyesbítését, módosítását, törlését vagy a kezelésének korlátozását, ha azok pontatlanok, vagy ha a kezelésük megsértette az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat. Önnek joga van személyes adatainak hordozhatóságához, tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, és nem lehet automatikus, egyedi döntéshozatal tárgya, beleértve a profilalkotást (amit mi nem teszünk).

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait a kerdesek@waterdrop.com e-mail címen, személyesen vagy a postacímünkre küldött levélben gyakorolhatja.

Törekszünk arra, hogy kérésének haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tegyünk. Előfordulhatnak azonban olyan körülmények, amelyek miatt nem tudunk hozzáférést biztosítani (például, ha a kért információ veszélyezteti mások magánéletét vagy egyéb jogait, vagy ha a hozzáférés biztosításának költségei aránytalanok lennének az adott esetben az egyén magánéletét fenyegető kockázatokhoz képest). Az érintettek jogaival kapcsolatos bármilyen intézkedés megtétele előtt ésszerű lépéseket tehetünk a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése érdekében.


A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
A GDPR 15. cikke értelmében Ön jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférésre, amely magában foglalja azt a jogot, hogy az adatkezelőtől megkapja az adatokat: 

- a személyes adatok kezelésének a megerősítése,

- tájékoztatás az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamáról, az adatkezelőtől a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozásához való jog fennállásáról, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról, a személyes adatok forrására vonatkozó bármely információról, ha azt nem a Felhasználóktól kapták, arról, hogy automatizált döntéshozatalra kerül sor, beleértve a profilalkotást, az adatok Európai Unión kívüli továbbítására vonatkozó megfelelő biztosítékokról,

- ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságjogait és a személyes adatok másolatát.

Ismételt kérés esetén az adatkezelő jogosult a személyes adatok másolatáért ésszerű díjat felszámítani.

Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikke értelmében joga van a nem helytálló személyes adatok helyesbítéséhez. Ön köteles továbbá bejelenteni a személyes adataiban bekövetkezett változásokat (pl. felhasználói profil rögzítése). Ön akkor is köteles együttműködni velünk, ha kiderül, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok nem helytállóak. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de mindig az adott technikai lehetőségek figyelembevételével végezzük el.

Törléshez való jog
A GDPR 17. cikke értelmében Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlésére, ha nem tudjuk bizonyítani, hogy a személyes adatok kezelésének jogszerű oka van. Rendelkezünk olyan mechanizmusokkal, amelyek biztosítják a személyes adatok automatikus anonimizálását vagy törlését, ha azokra már nincs szükség a kezelésük céljához. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikke értelmében Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához a panasz megoldásának időpontjáig, amennyiben nem vitatja a személyes adatok helytállóságát, az adatkezelés indokait, vagy ha tiltakozik az adatkezelés ellen.

A helyesbítésre, törlésre vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 19. cikke értelmében Ön jogosult a tájékoztatásra a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy a személyes adatok kezelésének a korlátozása esetén. A személyes adatok helyesbítése vagy törlése esetén tájékoztatjuk az egyes címzetteket, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. 

Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR 20. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban hordozhatóvá tegye, valamint jogosult arra, hogy kérje az ilyen adatok más adatkezelő részére történő továbbítását.Ha Ön szerződéses kötelezettségeinkkel kapcsolatban vagy beleegyezés alapján személyes adatokat ad meg, és a feldolgozás automatizált módon történik, joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg. Ha technikailag megvalósítható, az adatok az Ön által kijelölt adatkezelőnek is továbbíthatók, feltéve, hogy az adott adatkezelő nevében eljáró személy megfelelően kijelölt és felhatalmazható.Ha ennek a jogosultságnak a gyakorlása hátrányosan érintené a harmadik felek jogait és szabadságjogait, az Ön kérelme nem teljesíthető.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikke értelmében Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.Ha nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű törvényes oka van, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságjogaival szemben, a tiltakozás alapján indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatkezelést.Ha a tiltakozás közvetlen marketinggel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, akkor indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatkezelést.

A személyes adatok kezeléséhez adott beleegyezés visszavonásához való jog
A személyes adatok marketing és kereskedelmi célú feldolgozásához adott beleegyezés bármikor visszavonható. A visszavonásnak kifejezett, érthető és konkrét akaratnyilvánítással kell történnie.

Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is
Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen kitéve olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalnak, ideértve a profilalkotást is, amely Önre nézve joghatással járna, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy nem végzünk automatizált döntéshozatalt az emberi megítélés befolyása nélkül, amelynek az Adathasználóra nézve joghatásai vannak.


9. ZÁRÓ SZAKASZ

A jelen Személyes adatkezelési irányelvek kizárólag írásban módosíthatók. A felhasználókat erről a weboldalunkon tájékoztatjuk.

Ha bármilyen kérdése van Személyes adatkezelési irányelveinkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a kerdesek@waterdrop.com e-mail címen.

Ha elégedetlen, bármikor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek székhelye: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C H-1125 Budapest MAGYARORSZÁG (bővebben a https://www.naih.hu) 

Jelen adatvédelmi szabályzat 2022.03.15-től hatályos.