Martin byl téměř pořád na cestách, chtěl se starat o své zdraví a redukovat nápoje s cukrem nabízené na palubě letadla. Výsledkem této myšlenky byl Waterdrop™ Mikrodrink.